Ga naar Beheer | Omgeving | Gebruikers en klik op 'Rechten' bij de betreffende gebruiker:

Op het tabblad 'Administratie rechten' kunt u instellen tot welke administraties de gebruiker toegang heeft. Het is ook mogelijk om administratierechten op rol niveau te in te stellen.

Zie voor meer informatie:

Heeft u het antwoord gevonden?