De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Deze melding kan voorkomen als gebruik wordt gemaakt van de optie 'Het factuurnummer van inkoopfacturen overnemen in het factuurnummerveld in AFAS'. Deze optie zal naast het AFAS boekstuknummer ook het AFAS factuurnummer veld van inkoopfacturen vullen met het factuurnummer van Zenvoices. Als deze optie uitgeschakeld is zal AFAS zelf een factuurnummer bepalen.

Let op: AFAS hanteert afwijkende veldnamen t.o.v. Zenvoices voor de velden factuurnummer en boekstuknummer. Het Zenvoices factuurnummer veld heet boekstuknummer in AFAS en het Zenvoices boekstuknummer veld heet factuurnummer in AFAS. Het AFAS factuurnummer veld mag dus slechts 1 keer per administratie worden gebruikt.

Oplossing: Ga naar Beheer / Omgeving / Administraties en klik op 'wijzigen'. Ga vervolgens naar het tabblad AFAS en vink 'Het factuurnummer van inkoopfacturen overnemen in het factuurnummerveld in AFAS' uit. De boeking kan daarna hoogstwaarschijnlijk opnieuw geëxporteerd worden.

Heb je het antwoord gevonden?