Persoonlijke autorisatieoverzichten
Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Iedere autorisator heeft een persoonlijk overzicht met te autoriseren boekingen. Ook ontvangt iedere autorisator dagelijks standaard om 12:00 uur een e-mail met nog te autoriseren boekingen.

Dashboard

Op het dashboard is onder 'Mijn autorisatieoverzicht' zichtbaar hoeveel boekingen per administratie geautoriseerd dienen te worden door de gebruiker:

Autorisatieoverzicht

Via 'Autorisatie' in het hoofdmenu kan het volledige overzicht van de nog door gebruiker te autoriseren boekingen geraadpleegd worden. Dit overzicht toont boekingen uit alle administraties waar de gebruiker toegang tot heeft. Indien er geen bestandsnaam wordt getoond, is de boeking via 'hamertje' te raadplegen. 

Meerdere boekingen kunnen gelijktijdig geautoriseerd worden door ze te selecteren in het overzicht en daarna een bulkactie uit te voeren:

Autorisatieoverzicht e-mails

Standaard wordt dagelijks om 12:00 uur een overzicht van nog te autoriseren boekingen gemaild naar autorisatoren:

Tijdschema instellen

Via Beheer / Omgeving / Instellingen kan op het tabblad 'Autorisatie' ingesteld worden op welke tijden de autorisatieoverzicht e-mails verzonden worden. Ook is het mogelijk om het versturen van de e-mails uit te schakelen.

Let op: de ingestelde tijden zijn in de tijdzone van de omgeving (zie de ingestelde Tijdzone op het tabblad 'Algemeen').

Persoonlijke autorisatie historie

Een autorisator kan in het archief van een administratie zijn persoonlijke historie terugkijken. Voor meer uitleg daarover, raadpleeg artikel Werking archief

Was dit een antwoord op uw vraag?