De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Controleer onderstaande bij de betreffende administratie:

Digitaal archief volgnummer:

Het kan zijn dat deze hersteld moet worden. Door het ingeven van 5 cijferig startnummer in veld 'volgnummer' (bijvoorbeeld 00001) wordt dit doorgaans ondervangen. Zie afbeelding:

De melding 'Index 'Idx_DarNummer' for table 'tabDigitaalArchief' would not be unique' heeft hier ook betrekking op .

Is dit niet de oplossing? Doe dan een testboeking met een document < 20 KB en controleer nogmaals de foutmelding. Daardoor heb je inzicht in wat er nog in KING ERP moet worden aangepast.

Heb je het antwoord gevonden?