Naar de hoofdinhoud
Koppeling met King lokaal
Jèsel Broekema avatar
Geschreven door Jèsel Broekema
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Introductie

Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om Zenvoices te koppelen aan een lokale KING ERP installatie.

Om de koppeling te realiseren dienen de volgende onderdelen geïnstalleerd te worden op de KING ERP database server van de klant:

 • King Webservices: dit is een software onderdeel van KING ERP, welke door Zenvoices King webservice gebruikt wordt om gegevens in KING ERP te schrijven. Zie deze pagina van KING Software voor meer informatie, download links en handleidingen. King Webservices wordt gehost in Internet Information Services (IIS).

 • Zenvoices King webservice: dit is een software onderdeel van Zenvoices. Het Zenvoices platform communiceert via het internet met deze webservice, welke vervolgens communiceert met KING ERP via King Webservices (schrijven van gegevens) en ODBC (lezen van gegevens). Zenvoices King webservice wordt gehost in IIS.

In onderstaande diagram wordt de relatie tussen de componenten weergegeven:

Wil je meer weten over hoe de koppeling beveiligd is en welke gegevens uitgewisseld worden? Bekijk dan dit document met meer informatie hierover.

Vragen, opmerkingen of tips? Neem contact met ons op via de chat, support@zenvoices.com of +31 (0)85 3038853.

Voorbereiding

Installatie eisen

Controleer vooraf of aan onderstaande eisen voldaan wordt:

 1. Controleer of de klant werkt met KING ERP 5.57 of hoger.

 2. Controleer of de klant een KING ERP maandabonnement heeft.

 3. Controleer of de klant een KING ERP client-server installatie heeft. Dit is een vereiste van King Webservices.

 4. Controleer of de klant een vast WAN ip adres of een vaste hostname heeft.

 5. Controleer of de systeembeheerder een WAN TCP poort open kan zetten in de firewall/router voor een reeks IP-adressen.

 6. Controleer of de systeembeheerder toegang kan geven tot de KING ERP database server (via TeamViewer, AnyDesk of vergelijkbaar), zodat de installatie op afstand uitgevoerd kan worden (optioneel).

Voorbereidingen door systeembeheerder

Installatie

Log in op de KING ERP database server van de klant en doorloop onderstaande stappen.

Let op: King Webservices moet geïnstalleerd worden op server waarop ook de KING ERP database server draait. Dit is een vereiste van King Webservices.

Benodigdheden

 • Van de systeembeheerder:

  • WAN IP of hostnaam

  • Doorgestuurde poort (indien deze afwijkt van standaard 8900)

  • Toegang tot de KING ERP database server

 • Van de klant:

  • KING ERP logingegevens van een gebruiker met volledige rechten

  • Lijst met te koppelen administraties en dagboeken

  • Toegang tot de Zenvoices omgeving

King Webservices installatie

 1. Download King Webservices via https://service.king.eu/downloads/king-webservices/. Download de 32 bits versie en zorg dat de te installeren versie compatible is met de versie van KING ERP.

 2. Volg de installatie instructies (te vinden op dezelfde URL).

Zenvoices King webservice installatie

 1. Download hier de laatste versie. Let op: werkt de klant met een oudere versie van KING ERP dan 5.57a1? Download dan hier versie 1.17 van Zenvoices King webservice.

 2. Pak de bestanden uit in een directory (bijv. C:\Zenvoices\King webservice\).

 3. Maak een nieuwe toepassingsgroep “Zenvoices King webservice” aan met .NET CLR-versie v4.0.30319. Zet bij geavanceerde instellingen de optie “32-bits toepassingen inschakelen” op True.

 4. Maak een nieuwe website aan in IIS met de naam “Zenvoices King webservice” en koppel deze aan de directory.

 5. Installeer een geldig SSL certificaat en maak een HTTPS binding aan met dit certificaat. Indien de klant niet over een SSL certificaat beschikt, dan kan een certificaat van Zenvoices gebruikt worden. Neem contact op met support om dit certificaat op te vragen. Bekijk hier de handleiding voor het installeren van een SSL certificaat.

 6. Open web.config met een tekst editor en wijzig de volgende gegevens (indien nodig):

  1. King webservice URL (King.Host.Url): de URL waarop King Webservices (lokaal) bereikbaar is..

  2. Secret token (Zenvoices.SecretToken): genereer deze bijvoorbeeld met https://lastpass.com/generatepassword.php en gebruik lengte 32. Genereer een token alleen uit letters en cijfers bestaat om XML encoding fouten te voorkomen.

 7. Verifieer daarna dat de IIS website niet meer toegankelijk is door deze te openen in een browser. Er moet een 403 fout weergegeven worden. Dit bevestigt dat de extra beveiliging werkt.

Administraties koppelen

Doorloop onderstaande stappen voor elke te koppelen administratie.

Configuratie in KING ERP

 1. Zorg dat onderstaande functies ingeschakeld zijn in de KING ERP administratie (via Help, Informatie over King, tabblad Administratie, knop Licentie wijzigen):

  1. King Data Digger

  2. Webservices Financieel

  3. Webservices NAW

  4. Webservices Orders

  5. Digitaal archief (NAW) documenten (indien je met een digitaal archief in KING ERP wilt werken)

  6. Verwerken archiefstukken (indien je met een digitaal archief in KING ERP wilt werken)

 2. Ga naar Diversen -> Vaste gegevens webservices, stel een vaste toegangscode in voor de volgende webservices en bewaar/onthoud de toegangscode:

 • Archiefstuk_Toevoegen

 • Boekingsgang_Afsluiten

 • Boekingsgang_Journaalpost_Journaalregel_Toevoegen

 • Boekingsgang_Journaalpost_Toevoegen

 • Boekingsgang_Journaalpost_Verwijderen

 • Boekingsgang_Toevoegen

 • Crediteur_BankRekening_Toevoegen

 • Crediteur_BankRekening_Verwijderen

 • Crediteur_ToevoegenWijzigen

 • Debiteur_BankRekening_Toevoegen

 • Debiteur_BankRekening_Verwijderen

 • Debiteur_ToevoegenWijzigen

 • Inkoopfactuur_Archiefstuk_Toevoegen**

 • Inkoopfactuur_BtwRegel_Toevoegen**

 • Inkoopfactuur_FactuurRegel_Toevoegen**

 • Inkoopfactuur_LockVrijgeven**

 • Inkoopfactuur_Toevoegen**

 • Inkoopfactuur_Verwerken**

 • Inkoopfactuur_Verwijderen**

 • OpenstaandePost_Wijzigen

 • Webservice_Test

** Alleen benodigd als je gebruik maakt van de Zenvoices module Purchase to pay.

3. Controleer indien een digitaal archief in KING ERP gewenst is of de juiste digitaalarchief-soorten bestaan in KING ERP. Wanneer een nieuw digitaalarchief-soort aangemaakt wordt, gebruik dan minimaal de volgende instellingen:

 • Verwerking: Invoeren journaalposten

 • Dagboek: het dagboek waarvoor het digitaalarchief-soort gebruikt wordt

 • Bestandopslag: configureer een locatie (bijvoorbeeld <documentenpad>\Inkoop). Deze locatie wordt door Zenvoices gebruikt voor het opslaan van archiefstukken. Deze directory dient toegankelijk te zijn voor Zenvoices King webservice.

 • Stel bij Organisatie / Vast gegevens digitaal archief een volgnummer in met voorloopnullen, bijvoorbeeld 0000001. Dit voorkomt een bekend probleem in King Webservices (d.d. 28-1-2020).

ODBC koppeling activeren in KING ERP

 1. Open KING ERP op de server waarop Zenvoices King webservice geïnstalleerd is.

 2. Ga naar Algemeen | Administratie | Administratie wijzigen | Kies de administratie | Externe toegang.

 3. Vul een gebruikersnaam en toegangscode in, bewaar deze en klik op ‘Aanmaken’.

 4. Klik op ‘Activeren ODBC-koppeling voor deze machine’. Nu is een ODBC datasource aangemaakt.

Boekhoudpakket koppeling aanmaken in Zenvoices

Let op: per King administratie wordt een boekhoudpakket koppeling aangemaakt in Zenvoices.

 1. Ga in Zenvoices naar Beheer / Omgeving / Boekhoudpakket koppelingen, Nieuwe boekhoudpakket koppeling en kies KING ERP.

 2. Vul de gevraagde gegevens in:

  1. API url: de URL waarop Zenvoices King webservice bereikbaar is via het internet. Bijvoorbeeld: https://ipadresklant:8900/

  2. Secret token: het in de web.config ingestelde secret token.

  3. Connectie string: vul deze als volgt in “Dsn=KingDataDigger_Administratiecode;Uid=Gebruikersnaam;Pwd=Wachtwoord;” (zonder aanhalingstekens).

   1. Vervang Administratiecode door de administratie code van de KING ERP administratie.

   2. Vervang Gebruikersnaam door de ODBC gebruikersnaam (ingesteld bij de ODBC activering).

   3. Vervang Wachtwoord door de ODBC toegangscode (ingesteld bij de ODBC activering).

  4. Administratie code: vul deze met de administratie code van de KING ERP administratie.

  5. Administratie toegangscode: vul deze met de in KING ERP ingestelde webservice toegangscode.

 3. Klik op Volgende om de koppeling te testen. Als de koppeling werkt, dan wordt een lijst met administraties getoond. Hierin wordt altijd één administratie weergegeven. Treedt er een fout op? Raadpleeg dan hier de foutmelding.

 4. Werkt de klant met een digitaal archief in KING ERP?

  1. Nee: schakel het uploaden van boekingsdocumenten uit in de administratie instellingen in Zenvoices (via Beheer / Omgeving / Administraties / Administratie wijzigen / tabblad KING ERP).

  2. Ja: controleer of de juiste digitaal-archiefsoorten ingesteld zijn bij de administratie instellingen in Zenvoices (via Beheer / Omgeving / Administraties / Administratie wijzigen / tabblad KING ERP).

 5. Stel de standaard administratie gegevens in in Zenvoices: valuta en land (optioneel).

 6. Test de koppeling door de volgende acties uit te voeren:

  1. Lees een test factuur in.

  2. Maak een relatie aan vanuit het boekingsscherm in Zenvoices.

  3. Sla de boeking op zodat deze geëxporteerd wordt naar KING ERP. Treedt er een fout op? Raadpleeg dan hier de foutmelding.

  4. Controleer het resultaat in KING ERP: controleer of de boeking en het archiefstuk te raadplegen zijn. Verwijder de gegevens naderhand.

KING ERP administratie permanent actief houden (optioneel)

King Webservices kan alleen verbinden met administraties waarin een gebruiker is ingelogd, of als de administratie gestart is bij het opstarten van de database-server. Om de administraties permanent bereikbaar te maken kan je deze opstarten als de database-server wordt gestart. Het is belangrijk dat Qsysteem ook bereikbaar voor King Webservices, zodat kan worden bepaald of een administratie toegankelijk of geblokkeerd is.

Het permanent actief houden van administraties stel je in door DB-Parameters.ini uit de data map van KING ERP aan te passen. De QSysteem database en administratie databases die bij het opstarten van de database gestart dienen te worden, moeten hieraan toegevoegd worden.

Voorbeeld:

C:\Quadrant\King\Data\qsysteem.db
C:\Quadrant\King\Data\Demofin.db

Bij een update van KING ERP wordt DB-Parameters.ini niet overschreven.

Raadpleeg de documentatie van King Webservice voor meer informatie hierover.

Grootboekrekeningen voor kostenplaatsen en kostendragers automatisch aanmaken in KING ERP (optioneel)

Het is mogelijk om Zenvoices automatisch grootboekrekeningen te laten aanmaken in KING ERP voor kostenplaatsen en kostendragers. Deze optie kan per administratie ingeschakeld worden en is standaard uitgeschakeld. Als deze optie ingeschakeld is, dan wordt bij het exporteren van een boeking gecontroleerd of alle grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager combinaties bestaan als grootboekrekeningen in KING ERP. Als dit niet zo is, dan wordt de combinatie aangemaakt door een XML bestand te genereren en KingJob.exe aan te roepen om deze te importeren in KING ERP.

Om dit te configureren zijn de volgende aanvullende installatie handelingen vereist:

 1. Controleer of Jobs beschikbaar is in de KING ERP licentie en geactiveerd is in de betreffende administraties.

 2. Configureer de volgende instellingen in het web.config bestand van Zenvoices King webservice:

  1. KingJob executable pad (King.KingJob.ExecutableFilePath): het pad van KingJob.exe. Voorbeeld: “C:\Program Files (x86)\King\KingJob.exe”.

  2. KingJob grootboek rekening import directory (King.KingJob.GrootboekrekeningImportDirectory): de directory waarin XML bestanden voor het aanmaken van grootboekrekeningen in KING ERP via Jobs weggeschreven worden. Deze directory dient toegankelijk en schrijfbaar te zijn voor het IIS worker proces. Voorbeeld: “C:\Zenvoices\King Jobs\”.

  3. KingJob job nummer voor het importeren van grootboekrekeningen (King.KingJob.GrootboekrekeningImportJobNummer): job nummer van de job die gebruikt wordt voor het aanmaken van grootboekrekeningen in KING ERP. Let op dat dit nummer gelijk dient te zijn voor alle administraties. Voorbeeld: “900”.

 3. Zet “Load User Profile” op True bij de application pool instellingen in IIS (deze instelling is vereist om KingJob.exe succesvol te kunnen starten vanuit het IIS worker proces):

  1. Ga naar Application Pools in IIS manager en klik op “Advanced settings” bij de application pool die gebruikt wordt door Zenvoices King webservice.

  2. Wijzig de instelling “Load User Profile” naar “True”:​

 4. Maak in de betreffende KING ERP administraties een job aan voor het importeren van grootboekrekeningen:

  1. Ga in KING ERP naar Diversen / Jobs en klik op Toevoegen.

  2. Vul het “Nummer” veld in en zorg dat deze waarde overeenkomt met de King.KingJob.GrootboekrekeningImportJobNummer instelling uit het web.config bestand van Zenvoices King webservice.

  3. Vul het “Omschrijving” veld naar wens in, gebruik bijvoorbeeld “Importeren grootboekrekeningen Zenvoices”.

  4. Klik op het tabblad “Regels” op “Toevoegen” en wijzig soort naar “Import”.

  5. Wijzig “Importsoort” naar “Grootboekrekeningen”.

  6. Klik bij “Importlayout” op de “i” button en maak een nieuwe import layout aan.

  7. Vul “Layoutnummer” en “Omschrijving” in naar wens.

  8. Vul “Bestandsnaam” met de directory die je geconfigureerd hebt met de King.KingJob.GrootboekrekeningImportDirectory instelling in web.config van Zenvoices King webservice en plaats daarachter “ImportGrootboekrekening.xml”. Voorbeeld: “C:\Zenvoices\King Jobs\ImportGrootboekrekening.xml”.

  9. Wijzig “Bestand verwijderen” naar “Ja”.

  10. Klik op “Sluiten”.

  11. Selecteer de aangemaakte importlayout in het venster “Job-gegevens” en klik op “Sluiten”.

 5. Open “Administratie wijzigen” bij de betreffende administraties in de Zenvoices portal, ga naar het tabblad KING ERP en schakel de optie “Niet bestaande kostenplaats/kostendrager grootboekrekeningen automatisch aanmaken bij het exporteren van boekingen” in. Als deze optie niet zichtbaar is, dient eerst de optie “Aparte velden gebruiken voor kostenplaats en kostendrager” ingeschakeld te worden

N.B. in sommige situaties is het nodig om de identity van de IIS app pool te wijzigen naar LocalSystem.

Installatie documenteren

Documenteer de gegevens van de installatie en eventuele bijzonderheden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld dit template. Verstrek deze documentatie ook aan de systeembeheerder van de klant.

Na de installatie

Aandachtspunten bij het updaten van KING ERP

Als een update van KING ERP geïnstalleerd wordt, dan moet ook King Webservices bijgewerkt worden naar de bijbehorende versie. Je kan er vanuit gaan dat Zenvoices compatible is met updates van KING ERP. Nieuwe versies worden door ons getest en indien nodig passen we onze software aan.

Updaten van Zenvoices King webservice

Er kunnen nieuwe versies van de Zenvoices King webservice beschikbaar komen. Als het een noodzakelijke update is, dan zullen wij de klant of onze installatiepartner hierover informeren.

Volg de volgende procedure voor installeren van een update:

 1. Stop de IIS website van Zenvoices King Webservice

 2. Overschrijf alle bestanden behalve web.config

 3. Start de IIS website

 4. Test vanuit Zenvoices of de koppeling werkt

Documentatie

Uitleg digitaal archief (sinds 1-11-2021)

Standaard gebruikt Zenvoices voor het opslaan van archiefstukken de bestandslocatie en bestandsnaam die in KING ERP ingesteld zijn bij digitaal-archiefsoorten . De variabelen die in KING ERP beschikbaar zijn worden ondersteund, echter bevat <volgnummer> niet het archiefstukvolgnummer maar het unieke boekingsnummer van Zenvoices.

Let op: belangrijk is dat de in KING ERP ingestelde bestandslocatie toegankelijk is voor Zenvoices King webservice.

Uitleg digitaal archief (tot 1-11-2021)

Tot 1-11-2021 werden de digitaal-archiefsoort instellingen van KING ERP niet gebruikt door Zenvoices en was het nodig om in Zenvoices King webservice een archiefdirectory te configureren.

Wil je dat de digitaalarchief-soort instellingen gebruikt worden door Zenvoices? Update Zenvoices King webservice dan naar versie 1.16 of hoger en schakel in de Zenvoices de optie “Gebruik digitaal archief bestandsopslag instellingen uit KING ERP” in bij Beheer / Omgeving / Boekhoudpakket koppelingen / Wijzigen.

Archiefstukken worden opgeslagen in de directory die ingesteld is in de web.config file van de Zenvoices King webservice. Hiervoor wordt de volgende bestandsnaam structuur gehanteerd:

{ingestelde archief directory}\{administratie code}\{dagboek code}\{relatie code}\{factuurnummer}-{unieke code}.{bestandsextensie}

De (bestands)locatie die in KING ERP ingesteld is bij een digitaalarchief-soort wordt niet gebruikt.

Bij de administratie instellingen in Zenvoices kan ingesteld worden welke digitaalarchief-soort gebruikt moet worden voor respectievelijk in- en verkoopboekingen.

Afwijkende archief directory per administratie instellen

Het is sinds Zenvoices King webservice versie 1.4 mogelijk om een afwijkende archief directory per administratie in te stellen. Ga hiervoor in Zenvoices naar Beheer / Omgeving / Boekhoudsystemen en klik op Wijzigen bij het gewenste boekhoudsysteem. Op het tabblad KING ERP vind je de instelling ‘Digitaal archief directory’, waarmee je de archief directory kunt instellen die gebruikt dien te worden voor deze administratie. Als dit veld ingesteld is dan wordt de volgende bestandsnaam structuur gehanteerd:

{ingestelde archief directory van de administratie}\{dagboek code}\{relatie code}\{factuurnummer}-{unieke code}.{bestandsextensie}

Lijst met bekende foutmeldingen bij het koppelen/testen van een boekhoudsysteem

 • “Invalid secret token (403 response)”: het ingevoerde secret token is onjuist.

 • “Server response: Format of the initialization string does not conform to specification starting at index 0.”: de connectie string is onjuist.

 • “[…] An error occurred while sending the request. –> Unable to connect to the remote server –> A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond […]”:

  • Controleer of de API URL juist ingevoerd is.

  • Controleer of Zenvoices King webservice gestart is.

  • Controleer of de poort forwarding juist ingesteld is in de firewall/router.

  • Controleer of er een firewall actief is die de verbinding blokkeert (bijvoorbeeld Windows Firewall).

 • “[…] No connection could be made because the target machine actively refused it […]”:

  • Controleer of de API URL juist ingevoerd is.

  • Controleer of Zenvoices King webservice gestart is.

  • Controleer of de poort forwarding juist ingesteld is in de firewall/router.

  • Controleer of er een firewall actief is die de verbinding blokkeert (bijvoorbeeld Windows Firewall).

 • “[…] The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. –> The handshake failed due to an unexpected packet format.”: controleer of de API url juist ingevoerd is. Mogelijk wordt http gebruikt i.p.v. https, of andersom.

 • “Request to http://…DemoFin2/Webservice_Test failed. An error occurred while sending the request.”:

  • Controleer of King Webservices geïnstalleerd en actief is.

  • Controleer of de King Webservices URL juist ingesteld is in de web.config file van Zenvoices King webservice.

 • “Webservice heeft geen toegangscode, toegangscode is niet meegegeven of toegangscodes komen niet overeen!”:

  • Controleer of Administratie toegangscode juist ingevoerd is.

  • Controleer of de webservices toegangscodes juist ingesteld zijn in KING ERP.

 • “[…] Database already in use”: controleer of ODBC toegang geactiveerd is in KING ERP.

 • “Unexpected character encountered while parsing […]”: controleer of de API url verwijst naar Zenvoices King webservice.

 • “Aanmaken database connectie met systeem database ‘QSYSTEEM’ is mislukt […]”: controleer op de KING ERP databases permanent actief zijn. Als dit niet het geval is, dan moet de King administratie actief zijn (d.w.z. geopend zijn door minstens één gebruiker) als deze door Zenvoices aangeroepen wordt.

 • “The type initializer for ‘Sap.Data.SQLAnywhere.SAConnectionStringBuilder’ threw an exception”: 1. Na eerste installatie en configuratie van de King Webservices moet de IIS-service herstart worden. Dit doe je door het commando “iisreset” uit te voeren in een command-prompt met administrator rechten. Mogelijk lost dit het probleem op. 2. controleer of de juiste versie van King Webservices geïnstalleerd is (32 bits of 64 bits, zie installatiehandleiding van King Webservices) en/of de “32-bits toepassingen inschakelen” instelling in IIS correct ingesteld is.

Lijst met bekende foutmeldingen bij het exporteren van een boeking

 • “(20668) Ongeldig of geen Archiefsoort meegegeven”: controleer of de bij de Zenvoices administratie ingestelde digitaalarchief-soort bestaat in King en correct is.

 • “Unexpected character encountered while parsing […]” of “[…]Archiefstuk_Toevoegen failed with status code 500 (Internal Server Error)“:

  • Probeer een test boeking met een bijlage van max. 10 KB te exporteren en bekijk de foutmelding. Het oplossen van deze foutmelding zal het probleem vermoedelijk oplossen.

  • Bekijk in het Windows logboek van de server welke fout optreedt.

  • Melding kan ook voorkomen doordat in digitaal archief volgnummer hersteld moet worden. Door het ingeven van 5 cijferig startnummer in veld “volgnummer” (bijvoorbeeld 00001) wordt dit doorgaans ondervangen. Zie afbeelding:

 • “Aanmaken database connectie met systeem database ‘QSYSTEEM’ is mislukt […]”: controleer op de KING ERP databases permanent actief zijn. Als dit niet het geval is, dan moet de King administratie actief zijn (d.w.z. geopend zijn door minstens één gebruiker) als deze door Zenvoices aangeroepen wordt.

 • “Access to the path ‘…’ is denied”:

  • Controleer of een UNC pad geconfigureerd is.

  • Controleer of King Webservices schrijfrechten heeft in de ingestelde directory (zie voorbereidingen systeembeheerder).

Lijst met bekende foutmeldingen bij aanroepen van King Webservices

 • “HTTP Error 500.19 – Internal Server Error […] 0x800700c1”:

  • Controleer of de Dynamic en Static compression modules juist geconfigureerd zijn of schakel ze uit.

  • Controleer of de bitness van de IIS app pool overeenkomt met de geïnstalleerd versie van King Webservices (32 bits of 64 bits).

Link naar testbestand (bijlage <10kb) voor het krijgen van een gedetailleerde foutmelding.

Release notes Zenvoices King webservice

Huidige versie HD Services: 1.16 (laatst bijgewerkt 3-11-2021)

Versie 1.20.3 (22-5-2024)

 • Gewijzigd: projecten met status ‘Concept’ of ‘Afgesloten’ niet ophalen.

Versie 1.20.2 (27-4-2024)

 • Gewijzigd: het ophalen van projecten is uitgebreid met het project id veld.

Versie 1.20.1 (19-4-2024)

 • Opgelost: project code wordt onjuist opgehaald.

Versie 1.20 (17-4-2024)

 • Nieuw: ondersteuning voor projecten (vereist KING Webservices 5.68a1 of hoger).

 • Nieuw: inkoopfactuur verwijderen als er een fout optreedt tijdens het aanmaken (vereist KING Webservices 5.68a1 of hoger).

Versie 1.19.1 (27-1-2023)

 • Nieuw: snelheid optimalisatie voor het ophalen van bestellingen en magazijnontvangsten.

 • Opgelost: het partijnummer van magazijnontvangstregels wordt niet overgenomen in aangemaakte inkoopfactuurregels.

Versie 1.18 (8-6-2022), vereist KING ERP 5.67a1 of hoger

 • Nieuw: ondersteuning voor het verwerken van inkoopfacturen (vereist KING ERP en KING Webservices versie 5.67a1 of hoger).

 • Nieuw: ondersteuning voor het koppelen van magazijnontvangstregels aan inkoopfactuurregels (vereist KING ERP en KING Webservices versie 5.67a1 of hoger).

Versie 1.17 (13-1-2022)

 • Nieuw: ondersteuning voor het ophalen van magazijnontvangst kostprijs informatie.

Versie 1.16 (1-11-2021)

 • Nieuw: ondersteuning voor het ophalen van magazijnontvangsten.

 • Nieuw: ondersteuning voor het ophalen van digitaal archief instellingen.

Versie 1.15 (20-10-2021)

 • Opgelost: bij de afronding van bestellingsregel netto prijzen wordt geen rekening gehouden met het aantal decimalen van een artikel.

Versie 1.14 (9-9-2021)

 • Nieuw: ondersteuning toegevoegd voor het vullen van de volgende archiefstukvelden: opmerking, datum document, externe code

 • Opgelost: als het aanmaken van een inkoopfactuur mislukt dan wordt een reeds aangemaakt boekstuk niet verwijderd.

 • Opgelost: het ophalen van administratiegegevens geeft niet altijd een resultaat.

Versie 1.13 (27-1-2021)

 • Opgelost: voorloopnullen van kostendrager en kostenplaats codes worden niet overgenomen.

Versie 1.12 (14-12-2020)

 • Opgelost: foutmelding “KingJob.exe returned an error …: 1” verschijnt als het aanmaken van een grootboekrekening voor een grootboekrekening/kostenplaats/kostendrager combinatie mislukt omdat de samengestelde omschrijving langer is dan 40 tekens. Grootboekrekening omschrijvingen worden vanaf nu afgekapt op 40 tekens.

 • Gewijzigd: maximale tijdsduur voor het aanmaken van grootboekrekeningen voor grootboekrekening/kostenplaats/kostendrager combinaties verhoogd van 15 seconden naar 30 seconden.

Versie 1.11 (4-12-2020)

 • Opgelost: foutmelding “(20701) Ongeldige combinatie: HulpRekeningBtwCode is niet toegestaan i.c.m. HulpRekeningSoort GEEN” verschijnt bij het exporteren van financiële boekingen i.c.m. King Webservices 5.63a1

 • Nieuw: ondersteuning toegevoegd voor het boeken van aantallen in boekingsregels (vereist King Webservices 5.63a1 of hoger)

Versie 1.10 (20-11-2020)

Nieuw: ondersteuning voor het automatisch aanmaken van grootboekrekeningen voor niet bestaande grootboekrekening, kostenplaats en/of kostendrager combinaties.

Versie 1.9 (13-11-2020)

Opgelost: de btw-code van bestellingregels zonder btw-code wordt incorrect teruggegeven.

Versie 1.8 (6-11-2020)

Nieuw: ondersteuning voor het overnemen van magazijnbon referentienummers in inkoopfactuurregel referentienummers.

Versie 1.7 (23-7-2020)

Nieuw: archiefstukken koppelen aan inkoopfacturen (vereist King 5.62a1 en King Webservices 5.62a1 of nieuwer). Let op: het instellen van een toegangscode voor webservice Inkoopfactuur_Archiefstuk_Toevoegen in King is vereist.

Versie 1.6 (6-3-2020)

Opgelost: een verkeerd boekstuknummer wordt teruggekoppeld na het aanmaken van een boeking.

Versie 1.5 (13-2-2020)

Opgelost: een lege boekingsgang ontstaat in King als een fout optreedt bij het aanmaken van een journaalpost.

Versie 1.4 (31-1-2020)

Ondersteuning toegevoegd voor afwijkende archief directory’s per administratie.

Versie 1.3 (13-1-2020)

Betalingsconditieveld “Soort factuur” toegevoegd.

Versie 1.2 (9-12-2019)

Ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe module ‘Bestellingen en facturen matchen’:

 • Ophalen van bestellingen uit King

 • Ophalen van artikelen, tarieven en tekstblokken uit King

 • Ophalen van magazijnen uit King

 • Boeken van inkoopfacturen in King

Versie 1.1.9 (11-9-2019)

Opgelost: onduidelijke foutmeldingen worden weergegeven in Zenvoices als het exporteren van een boeking mislukt wegens een validatie fout van King Webservices.

Versie 1.1.8 (29-4-2019)

Ondersteuning toegevoegd voor het vullen van het betalingskenmerk veld.

Versie 1.1.7 (11-4-2019)

 1. Opgelost: het is sinds versie 1.1.6 niet meer mogelijk om relaties zonder IBAN aan te maken of te wijzigen.

 2. Opgelost: archiefstukken worden opnieuw in King aangemaakt nadat het aanmaken van een boeking in King mislukt is. Vanaf nu worden reeds aangemaakte archiefstukken hergebruikt, waardoor archiefstukken slechts eenmaal aangemaakt worden in King.

Versie 1.1.6 (9-4-2019)

 1. IBAN’s worden vanaf nu genormaliseerd bij het aanmaken/wijzigen van een bankrekening in King (o.a. spaties worden verwijderd).

 2. Wanneer een IBAN gewijzigd wordt, wordt vanaf nu een nieuwe standaard bankrekening aangemaakt bij de relatie in King. Het verwijderen van bankrekeningen vindt niet meer plaats.

 3. Bij het aanmaken van een bankrekening in King, worden de NAW gegevens van de relatie overgenomen als de rekeninghouder gegevens.

Versie 1.1.5 (18-7-2018)

Ondersteuning toegevoegd voor het ophalen van kostenplaatsen en -dragers.

Versie 1.1.4 (12-2-2018)

Ondersteuning toegevoegd voor het aanmaken van relaties met een eigen code

Versie 1.1.3 (17-1-2018)

Opgelost: volgorde van relaties en grootboekrekeningen is niet altijd stabiel.

Versie 1.1.2 (19-9-2017)

Controle of een boeking al bestaat bij een relatie toegevoegd bij het aanmaken van journaalposten.

Versie 1.1.1 (16-9-2017)

Opgelost: archiefstuknummers met voorloopnullen worden niet juist gekoppeld aan boekingen.

Was dit een antwoord op uw vraag?