Alle collecties
Veelgestelde vragen per boekhoudpakket
KING ERP
KING ERP foutmelding "(20373) Totaal BTW-basisbedrag wijkt af van totaal van factuurregels!"
KING ERP foutmelding "(20373) Totaal BTW-basisbedrag wijkt af van totaal van factuurregels!"

Deze melding kan voorkomen als er gewerkt wordt met KING ERP 5.67a1 of nieuwer

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Inleiding

Inkoopfacturen welke vanuit Zenvoices geëxporteerd zijn naar KING ERP dienen te alle tijde handmatig of automatisch verwerkt te worden in KING ERP om de journaalboeking af te ronden. Wanneer gewerkt wordt met King 5.67a1 of nieuwer in combinatie met Zenvoices King Webservice 1.18 of nieuwer, kunnen inkoopfacturen automatisch verwerkt worden in KING ERP. Deze instelling is te raadplegen via Beheer / Omgeving / Administraties.

Deze foutmelding verschijnt wanneer er niet automatisch verwerkt kon worden via de instelling in Zenvoices. KING ERP verwacht namelijk een inkoopfactuur op basis van het aantal*prijs uit de bestelling, wanneer de uitkomst afwijkt van het bedrag wat gefactureerd wordt, wordt deze melding getoond.

Oplossing

Verwijder de inkoopfactuur in KING ERP en probeer de boeking opnieuw te exporteren nadat de bedragen handmatig zijn aangepast in Zenvoices. Mocht deze melding nogmaals verschijnen, dan is ons advies om het automatisch verwerken tijdelijk uit te schakelen en de boeking opnieuw te exporteren.

Let op: de factuur dient dan nog wel handmatig verwerkt te worden in KING ERP!

In dit artikel lees je meer over de aandachtspunten aangaande het koppelen met KING ERP i.c.m. de module Purchase to pay.

Was dit een antwoord op uw vraag?