Foutmelding "Begunstigde is ongeldig".
Jèsel Broekema avatar
Geschreven door Jèsel Broekema
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties gekoppeld met Twinfield.

Deze melding ontstaat wanneer er in de stamgegevens van een crediteur IBAN gegevens opgeslagen worden en de relatienaam langer is dan 40 leestekens (restricties van Twinfield).

Dit kan opgelost worden door de relatienaam in te korten tot maximaal 40 leestekens.

Was dit een antwoord op uw vraag?