Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesBoeken van facturen en bonnen
Automatische IBAN en BTW controle
Automatische IBAN en BTW controle

Lees hier hoe we op afwijkingen bij een ingelezen bankrekeningnummer van een relatie controleren

Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Tijdens het inlezen van een factuur wordt automatisch gecontroleerd of het IBAN en Btw-nummer van de factuur overeenkomt met dat is vastgelegd in de relatie stamgegevens van de administratie. 

Waar krijg je een melding als het niet overeenkomt?

Als de IBAN of het Btw-nummer niet overeenkomt, dan wordt een waarschuwing weergegeven op de volgende plaatsen:

  • In de boekingsoverzichten bij 'Niet compleet' en 'Te controleren': achter de relatienaam wordt een geel uitroepteken getoond, door met de muis hier overheen te gaan verschijnt de melding 'IBAN komt niet overeen met de relatiestamgegevens' en/of 'BTW komt niet overeen met de relatiestamgegevens'.

  • Bij 'Boeking wijzigen' en 'Boeking details': boven in beeld verschijnt de melding 'IBAN komt niet overeen met de relatiestamgegevens' en/of 'BTW komt niet overeen met de relatiestamgegevens'.

Er verschijnt geen waarschuwing als er geen IBAN of Btw-nummer op de factuur staat maar wel is vastgelegd in de relatie stamgegevens, of andersom. Het is dus te adviseren de relatie stamgegevens zo compleet mogelijk vast te leggen. 

Moment van controle

De controle wordt uitgevoerd op het moment van inlezen. Als één van deze stamgegevens naderhand gewijzigd wordt, dan heeft dit geen effect op de uitgevoerde controle.

Controle in of uit schakelen

  1. Per dagboek kan je de automatische controle per veld in- en uitschakelen. Standaard is deze functie ingeschakeld voor inkoop dagboeken.

  2. Per relatie kan je de automatische controle in- en uitschakelen. Standaard staat de optie aan. De instelling heeft alleen effect als de automatische controle ingeschakeld is voor het dagboek waarin facturen ingelezen worden.

Let op: het wijzigen van de instellingen heeft alleen effect op nieuwe boekingsvoorstellen.

Was dit een antwoord op uw vraag?