Afgekeurde boekingen afhandelen
Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties met de aanvullende module Autorisatiemanagement.

Boekingen die afgekeurd zijn tijdens autorisatie verschijnen in het overzicht Boekingen / Autorisatie / Afgekeurd. Dit overzicht is zichtbaar voor gebruikers met voldoende rechten.

Afhankelijk van de rechten van een gebruiker, kunnen onderstaande acties uitgevoerd worden:

  • Boeking wijzigen

  • Archiveren: de boeking verdwijnt uit het overzicht en blijft behouden in het archief. Wanneer 'Boekingen exporteren voor autorisatie' uitgeschakeld is, zal de boeking niet geĆ«xporteerd worden naar het boekhoudpakket.

  • Opnieuw autoriseren: de boeking gaat opnieuw het autorisatieproces in. De autorisatie historie blijft bewaard.

  • Verwijderen

Was dit een antwoord op uw vraag?