Boekingsdocumenten meesturen naar AFAS

Leer hoe je AFAS en Zenvoices instelt zodat boekingsdocumenten meegestuurd worden met boekingen naar AFAS

Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Je kan instellen dat boekingsdocumenten meegestuurd worden met boekingen naar AFAS. De boekingsdocumenten kunnen hierdoor rechtstreeks vanuit AFAS geraadpleegd worden. Deze optie is instelbaar per administratie en is standaard ingeschakeld.

Let op:

  1. Alleen documenten met een maximale grootte van 10 MB worden ondersteund.

  2. Gebruik bij AFAS Small Business voor Inkoopfacturen dossier item type -5 en voor Verkoopfacturen dossier item 10.

  3. Dossier item types waarvan de optie 'Dossieritems zonder kenmerken toegestaan' uitgeschakeld is worden niet ondersteund.

Configuratie

Zenvoices gebruikt dossieritems om boekingsdocumenten te uploaden naar AFAS. Per administratie kan je instellen dat boekingsdocumenten geüpload dienen te worden en welke dossieritem type's hiervoor gebruikt moeten worden. Dit stel je in via 'Wijzigen administratie' tabblad 'AFAS':

Voor het inkoop dossieritem type wordt standaard -5 voorgesteld. Controleer in AFAS of dit het juiste dossieritem type is.

Je kan bestaande dossieritem type's uit AFAS gebruiken, maar het is ook mogelijk om een nieuw dossieritem type aan te maken. Dit doe je in AFAS bij CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem. Selecteer hierbij tenminste de volgende opties:

  • Dossieritems nummeren

  • Bestand koppelen

  • Bijlage dossieritem automatisch openen (aangeraden)

Wijzig bij Bestemming 'Inkooprelatie + inkoopfactuur' en 'Verkooprelatie + verkoopfactuur' naar 'Optioneel'.

Werk je met projecten? Zorg dan dat op het tabblad 'Bestemming Extra' de bestemming 'Project' optioneel is als de administratie instelling 'Dossieritems koppelen aan projecten' ingeschakeld is. Als deze bestemming niet toegestaan is zal er anders geen dossieritem in AFAS aangemaakt kunnen worden.

Let op: deze instellingen gelden voor nieuwe boekingen die naar AFAS geëxporteerd worden.

Mochten boekingsdocumenten niet zichtbaar worden in AFAS, raadpleeg dan het omgevingslogboek om de foutmelding die optreedt binnen AFAS te achterhalen.

Alleen bestanden met de volgende extensies worden meegezonden naar AFAS: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .dxf, .mpp, .ods, .odt, .msg, .ppt, .pptx,
 .vsd, .vsdx, .xps, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .eml.

Let op: door een beperking van AFAS zijn boekingsdocumenten niet te raadplegen in AFAS vanuit het scherm 'Wijzigen boekingen' met de knop 'Bijlage'.

Was dit een antwoord op uw vraag?