De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Als je in AFAS werkt met verbijzondering (voor nader specificeren naar kostenplaats en/of kostendrager), dan kan je in Zenvoices verbijzonderingscodes invoeren in het boekingsscherm.

Let op: om één of meerdere verbijzonderingsassen zichtbaar te maken, dien je deze eenmalig toe te voegen aan het boekingsscherm. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Hoe werkt het?

Als in AFAS een verbijzonderingsas voor een grootboekrekening verplicht is, dan wordt de verbijzonderingsas als veld weergegeven in het boekingsscherm en dient er verplicht een verbijzonderingscode geselecteerd te worden. Zenvoices neemt de namen van de verbijzonderingsassen over uit AFAS.

Let op: 

  • Alleen de verbijzonderingscodes die in AFAS gekoppeld zijn aan een grootboekrekening kunnen geselecteerd worden.

Heb je het antwoord gevonden?