De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Boekingen die nog niet geëxporteerd zijn naar het boekhoudpakket kunnen verplaatst worden naar Uploaden & inlezen of een andere administratie. Hiervoor is de actie 'Verplaatsen' beschikbaar op de volgende plaatsen:

In het boekingsscherm (Boeking aanmaken/wijzigen en Boeking details):

In boekingsoverzichten als bulkactie:

De volgende verplaats acties zijn mogelijk:

  1. Verplaatsen naar Uploaden & inlezen van de huidige administratie: de boekingen worden verwijderd en teruggeplaatst naar Uploaden & inlezen.

  2. Verplaatsen naar Uploaden & inlezen van een andere administratie: de boekingen worden verwijderd en teruggeplaatst naar Uploaden & inlezen van de gewenste administratie.

  3. Verplaatsen naar Boekingen van een andere administratie: de boekingen worden verwijderd en opnieuw ingelezen in de gewenste administratie en dagboek.

Let op: voor verplaatste boekingen die opnieuw ingelezen worden opnieuw verwerkte facturen in rekening gebracht.

Was dit een antwoord op uw vraag?