Naar de hoofdinhoud
Voorkeuren administratie instellingen

In dit artikel wordt toegelicht welke voorkeuren per administratie ingesteld kunnen worden

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Via Beheer / Omgeving / Administraties kan je de administratie instellingen raadplegen. Klik hiervoor op 'Wijzigen' en ga naar het tabblad 'Voorkeuren'. Daarnaast is het ook mogelijk om de administratie instellingen in bulk te wijzigen door meerdere administraties te selecteren en vervolgens via de bulkactie op 'Wijzigen' te klikken.

E-mail aanlevering

 • Standaard bestemming:

  • Dit dagboek wordt gebruikt wanneer er meerdere dagboeken bestaan en geen dagboek meegestuurd wordt in een e-mail.

  • Deze document management categorie wordt gebruikt wanneer er meerdere categorieën bestaan en er geen categorie meegestuurd wordt in een e-mail.

 • Toegestane afzenders: hier kunnen e-mailadressen toegevoegd worden welke mogen aanleveren.

 • Toegestane documenttypes: hier kunnen toegestane documenttypes toegevoegd worden, bijvoorbeeld .pdf.

  • Uitgesloten afzenders voor het spamfilter: e-mailadressen of domeinen die aan deze lijst toegevoegd worden, worden nooit als spam gezien (betreft het

   @to-zenvoices.com spamfilter). Dit kan handmatig en via de map 'Spam' bij Uploaden & inlezen. Gebruik de wildcard "*" om alle e-mailadressen uit te sluiten van het spamfilter.

   Let op: er kunnen dan ook ongewenste e-mails ontvangen worden.

   Voorbeeld:

 • Ontvangstbevestigingen verzenden: aan aanleveraars kan een en automatisch gegenereerde e-mail verstuurd worden als een gezonden e-mail ontvangen is in Zenvoices.

Standaard waardes

 • Valuta: alleen beschikbaar voor Exact Online, Exact Globe, King, Reeleezee, Twinfield, Exact Boekhoud Gemak en Multivers, Visma eAccounting.

 • Land

 • Verkoop betalingsconditie: alleen van toepassing wanneer hiervoor een verkoopdagboek toegevoegd is.

 • Inkoop betalingsconditie: alleen van toepassing wanneer hiervoor een inkoopdagboek toegevoegd is.

 • Boekingswijze nieuwe crediteuren: standaard is 'Laatste boeking'. Hier kan ook 'Stamgegevens' of 'Boekingstemplate' gekozen worden.

 • Boekingswijze nieuwe debiteuren: standaard is 'Laatste boeking'. Hier kan ook 'Stamgegevens' of 'Boekingstemplate' gekozen worden.

 • Opnemen in Zenvoices betaalopdrachten inschakelen voor nieuwe crediteuren: alleen van toepassing wanneer de aanvullende module Betalen geactiveerd is.

Relatiecodes

 • Gebruik een eigen reeks voor debiteurencodes: hiermee wordt afgeweken van de standaard autonummering welke gevoed wordt vanuit het boekhoudpakket.

 • Reeks bijwerken: hiermee kan een nieuwe reeks debiteurencodes gestart worden.

 • Gebruik een eigen reeks voor crediteurencodes: hiermee wordt afgeweken van de standaard autonummering welke gevoed wordt vanuit het boekhoudpakket.

 • Reeks bijwerken: hiermee kan een nieuwe reeks crediteurencodes gestart worden.

Overige

 • Boekingsperiode bepaling: meer informatie over de mogelijkheden lees je in dit artikel.

 • Boekingen automatisch exporteren naar het boekhoudpakket: wanneer deze functie uitgeschakeld is, zullen boekingen bij 'Te exporteren' in de wachtrij geplaatst worden voor handmatige export.

 • Geautoriseerde boekingen automatisch betaalbaarstellen in het boekhoudpakket: alleen beschikbaar voor AFAS, Exact Online, Exact Globe, King, Twinfield, Exact Boekhoud Gemak en Multivers.

 • E-mails zonder bijlage inlezen als facturen: e-mails met daarin de factuur als tekst, zullen ingelezen worden als factuur.

 • Auditrapport toevoegen aan boekingsdocumenten die geüpload worden naar het boekhoudpakket: alleen beschikbaar voor AFAS, Exact Online, Exact Globe, King, Snelstart, Visma eAccounting.

 • Converteer documenten naar PDF bij het exporteren: alleen Word, Excel, afbeeldingen en e-mailberichten kunnen geconverteerd worden.

 • E-mailberichten als bijlage toevoegen aan boekingen en opslaan in het archief: wanneer deze functie uitgeschakeld wordt, wordt alleen de factuur opgeslagen in het archief. De e-mail zal verwijderd worden.

 • Bijlagen opnemen in gegenereerde UBL facturen: alleen van toepassing wanneer gekozen is voor UBL-export.

 • [In ontwikkeling] Opmerkingen van Uploaden & inlezen overnemen bij boekingen en document management: wanneer deze functie uitgeschakeld wordt, zijn opmerkingen welke toegevoegd zijn bij Uploaden & inlezen, alleen in het tijdelijke archief bij Uploaden & inlezen te raadplegen.

Was dit een antwoord op uw vraag?