Alle collecties
Starten met Zenvoices
Aanvullende modules
Automatisch documenten splitsen module
Automatisch documenten splitsen module

Lees hier welke opties beschikbaar zijn bij het genereren van een automatisch splitsvoorstel

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Deze week bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft uitsluitend betrekking op een functie in het Pro en Compleet abonnement.

De module Automatisch documenten splitsen detecteert automatisch of documenten uit meerdere facturen/bonnen bestaan en genereert automatisch splitsvoorstellen voor de Splitsen en rangschikken functie, waardoor het niet meer nodig is om documenten handmatig te splitsen en je tijd bespaart bij het verwerken van bulkscans.

Functies en mogelijkheden

De module Automatisch documenten splitsen biedt de volgende functies en mogelijkheden:

 • Automatische detectie of een document gesplitst dient te worden. Dit wordt weergeven bij Uploaden & inlezen en is daarnaast beschikbaar als automatiseringsvoorwaarde. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om alle documenten automatisch in te lezen, behalve documenten die gesplitst dienen te worden.

 • Automatisch splitsen van documenten in het Splitsen en rangschikken scherm.

  • Met herkenningsscores wordt aangegeven hoe zeker Zenvoices is van het splitsingsvoorstel.

  • Via de minimap navigeer je snel naar de documenten waar Zenvoices nog niet helemaal zeker van is.

  • Het automatisch splitsen is zelflerend en verbetert naar mate meer documenten verwerkt worden in een administratie.

Raadpleeg het helpcentrum artikel over Splitsen en rangschikken voor meer informatie over de functionaliteit van deze module.

Module inschakelen

Automatisch documenten splitsen is een aanvullende module die per administratie ingeschakeld kan worden.

Ga naar Beheer / Omgeving / Administraties / Wijzigen en ga naar het tabblad 'Aanvullende modules' om de module in te schakelen voor een administratie. Vervolgens zullen voor nieuwe documenten die ontvangen worden in de administratie automatisch gedetecteerd worden of splitsen vereist is en splitsvoorstellen gegenereerd worden.

Aandachtspunten

 • Na het splitsen worden automatiseringsregels toegepast wanneer de optie 'Automatiseringsregels uitvoeren na splitsen' aangevinkt wordt.

 • Automatische splitsvoorstellen zijn beschikbaar voor documenten met maximaal 100 pagina's.

 • Als de module ingeschakeld is, dan worden verwerkte facturen in rekening gebracht wanneer documenten ontvangen worden in een administratie. Per vijf pagina's wordt één verwerkte factuur in rekening gebracht, met een maximum van 20 verwerkte facturen per document.

 • Als de module ingeschakeld is, dan kan het langer duren voordat aangeleverde documenten verschijnen bij Uploaden & inlezen. Op de achtergrond wordt bij aanlevering namelijk bepaald of splitsen vereist is en dit kan enige tijd duren afhankelijk van het aantal pagina's in een document. Bij Uploaden & inlezen / Postvak IN wordt getoond hoeveel documenten nog in verwerking zijn.

Was dit een antwoord op uw vraag?