De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Door afzenders te plaatsen op de geblokkeerde lijst is het mogelijk om documenten van deze geblokkeerde afzenders automatisch te verwijderen na ontvangst. 

Hoe werkt geblokkeerde lijst?

De geblokkeerde lijst is een lijst met criteria waar vanuit wordt bepaald of een document automatisch verwijderd moet worden. 

Voorbeeld: documenten van afzender info@test.com automatisch verwijderen.

Aan de geblokkeerde lijst kunnen criteria toegevoegd worden op basis van de volgende velden:

 • Herkomst

 • Kanaal, kanaalnaam of kanaal koppeling

 • Afzender

 • Inleesbestandsnaam en -extensie

Geblokkeerde lijst beheren

Ga voor het beheren van de geblokkeerde lijst naar Beheer / Administratie / Automatisering en klik op 'Geblokkeerde lijst'. Vervolgens wordt een overzicht van de globale criteria (geldig voor alle administraties) en de administratie criteria (geldig voor specifieke administratie) weergegeven.

Globale criteria (instellen criteria voor alle administraties)

Globale criteria gelden voor alle administraties en kunnen alleen aangemaakt en gewijzigd worden door gebruikers die toegang hebben tot alle administraties.

Administratie criteria (instellen criteria voor specifieke administratie)

Administratie criteria gelden alleen voor de huidige administratie.

Criteria toevoegen aan geblokkeerde lijst

Klik op 'Nieuwe criteria' om een criterium aan te maken voor blokkeren van ontvangst van documenten. In de tekstvelden kunnen wildcards (*) opgenomen worden. Een wildcard staat voor een willekeurige reeks tekens en maakt mogelijk dat alleen alles van een specifieke maildomeinnaam kan worden geaccepteerd.

Voorbeeld: *@zenvoices.com matcht met alle waardes die eindigen op @zenvoices.com. 

Toevoegen aan de geblokkeerde lijst vanuit Uploaden & inlezen

Vanuit 'Uploaden & inlezen' voeg je gemakkelijk een afzender toe aan de geblokkeerde lijst door in het overloopmenu op Inlezen & toevoegen aan geblokkeerde lijst te klikken:

Hierdoor zullen documenten van de afzenders in de toekomst automatisch verwijderd worden.

Aandachtspunten

 • De geblokkeerde lijst wordt niet toegepast op documenten die handmatig geüpload zijn of ontstaan zijn door splitsen of samenvoegen. 

 • Per administratie kunnen maximaal 500 criteria aangemaakt worden. Dit limiet kan op verzoek via onze helpdesk verhoogd worden.

 • Per omgeving kunnen maximaal 250 globale criteria aangemaakt worden. Dit limiet kan op verzoek via onze helpdesk verhoogd worden.

 • Matching op tekstvelden is hoofdletter ongevoelig.

 • Automatiseringsregels worden uitgevoerd na uitvoering van de geblokkeerde lijst.

 • Als een document automatisch verwijderd is op basis van de geblokkeerde lijst dan wordt dit weergegeven bij Uploaden & inlezen / Archief / Details weergeven.

 • De geblokkeerde- en vertrouwde lijst is niet beschikbaar in abonnement Basis.

Heb je het antwoord gevonden?