Ga naar Beheer / Omgeving / Gebruikers en klik op 'Rechten' bij de betreffende gebruiker:

Op het tabblad 'Administratie rechten' kan je instellen tot welke administraties de gebruiker toegang heeft. Het is ook mogelijk om administratierechten op rol niveau te in te stellen.

Zie voor meer informatie:

Heb je het antwoord gevonden?