Taal instellen
Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Web portal

Standaard taal instellen

Bij Beheer / Omgeving / Instellingen kan je op het tabblad 'Algemeen' de standaard taal van de web portal instellen voor je omgeving. Deze instelling wordt automatisch overgenomen door gebruikers, tenzij een gebruiker een afwijkende taalinstelling heeft.

Taal per gebruiker instellen

Gebruikers kunnen hun taal wijzigen via 'Mijn instellingen' in het gebruikersmenu. 

Een beheerder kan de taal van een gebruiker wijzigen via Beheer / Omgeving / Gebruikers wijzigen.

Mobiele app

De ingestelde taal van het apparaat wordt overgenomen in de mobiele app. Als de ingestelde taal niet ondersteund wordt, dan wordt de mobiele app in het Engels weergegeven.

Boekingsvariabelen

Suggesties voor boekingsvariabelen worden weergegeven in de taal van de gebruiker, echter worden alle taalvarianten ondersteund.

Voorbeeld: zowel {relatienaam} als {accountname} kunnen gebruikt worden in een boekingsveld. Voor een Engelstalige gebruiker wordt echter alleen {accountname} getoond in de suggestielijst. 

De waardes van taal/regio specifieke boekingsvariabelen worden weergegeven en geëxporteerd naar het boekhoudpakket in de standaard taal die ingesteld is bij de omgeving.

Voorbeeld: een gebruiker heeft taalinstelling Nederlands en zijn omgeving heeft taalinstelling Engels. Variabel {factuurdatumkwartaal} wordt weergegeven en geëxporteerd naar het boekhoudpakket als "quarter 2", omdat Engels de taalinstelling is voor de omgeving.

Was dit een antwoord op uw vraag?