Werken met Intrastat registratie

Lees hier welke instellingen beschikbaar zijn om Intrastat verplichtingen te verwerken

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.


Wat is een Intrastat aangifte?

Organisaties zijn verplicht een Intrastat aangifte in te dienen over de intracommunautaire handel wanneer deze een bepaalde financiële drempel overschrijdt. Dat wil zeggen: wanneer de handel betrekking heeft op verhoudingen tussen verschillende (Europese) lidstaten. Dit kan zijn vanuit een Europese lidstaat, óf juist er naartoe. Oftewel Intracommunautaire Verwerving en Intracommunautaire Levering. In de Intrastat aangifte worden onder andere de goederencodes, de hoeveelheid en het gewicht opgenomen.

Instellingen

 • Zenvoices biedt ondersteuning voor Intrastat registratie voor Belgische administraties gekoppeld aan Exact Online en Octopus.

 • Via de boekingsscherm instellingen kan aangeven worden welke Intrastat regelvelden zichtbaar dienen te zijn in het boekingsscherm.

 • Per dagboek dient in Zenvoices ingesteld worden of Intrastat invoer van toepassing is of niet. Deze instelling is te raadplegen bij de dagboekinstellingen via Beheer / Omgeving / Administraties. Hier kunnen tevens standaardwaardes ingegeven worden, zoals:

  • Regio

  • Transactie

  • Vervoerswijze

  • Leveringswijze

  • Goederencode

 • Bovenstaande velden worden overgenomen uit de laatste boeking wanneer boekingswijze 'Laatste boeking - btw-herkenning' van toepassing is. Onderstaande velden dienen altijd handmatig per boeking ingegeven te worden:

  • Stat. waarde (dit veld wordt niet ondersteund voor Octopus, hier wordt het regelbedrag gebruikt. In combinatie met Exact Online wordt dit veld automatisch gevuld met het regelbedrag)

  • Stat. aantal

  • Netto gewicht

 • Per relatie kan aangegeven worden welke velden overgenomen dienen te worden uit de laatste boeking. Raadpleeg daarvoor de crediteur stamgegevens en geef onder 'Boekingsvoorstellen' aan welke regelvelden overgenomen dienen te worden in plaats van de standaard instellingen. Deze instellingen kunnen ook op dagboekniveau beheerd worden.

Aandachtspunten

Exact Online

 • Het veld 'Land van oorsprong' welke alleen gebruikt wordt bij verkoopboekingen wordt niet geëxporteerd naar het boekhoudpakket.

 • Instrastat registratie is alleen mogelijk wanneer de btw-code dit ondersteunt, deze instelling is te raadplegen in Exact Online.

 • Intrastat registratie wordt niet ondersteund voor inkoopfacturen (in combinatie met Purchase to pay).

Octopus

 • Bij elke btw-code is Intrastat aangifte toegestaan, echter zal dit alleen in Octopus overgenomen worden voor btw-codes die Intrastat aangifte ondersteunen.

 • Het veld 'Stat. waarde' wordt niet ondersteund.

Tip: gebruik boekingstemplates om afwijkende scenario's met vaste Intrastat invoer vast te leggen en gebruik de boekingswijze toewijsregel om deze templates automatisch te activeren.

Was dit een antwoord op uw vraag?