De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

In de document weergave van het boekingsscherm (bij 'Boeking wijzigen') is het mogelijk om tekst uit documenten te kopiëren door een rechthoek te selecteren in het document en vervolgens te plakken in een boekingsveld. Op deze wijze kan je gemakkelijk gegevens overnemen uit documenten.

Hoe werkt het?

  1. Activeer de 'Tekst selecteren' functie in de document weergave (zie onderstaande afbeelding). 

  2. Selecteer de tekst die je wilt kopiëren door een rechthoek te tekenen met je muis. Als het kopiëren van de tekst gelukt is verschijnt de melding "Tekst gekopieerd. [...]" rechtsonder in beeld.

  3. Dubbelklik in het boekingsveld waar je de tekst wilt plakken. Wil je de gekopieerde tekst achtervoegen in het veld? Houd dan CTRL ingedrukt tijdens het dubbelklikken.

Ondersteunde velden

Het plakken van gekopieerde tekst wordt ondersteund in de volgende velden:

  • Tekst velden

  • Datum velden

  • Bedrag velden 

Aandachtspunten

  1. Na het plakken van een tekst is de gekopieerde tekst niet meer beschikbaar om opnieuw geplakt te worden.

  2. Voor gescande documenten en afbeeldingen is het alleen mogelijk om tekst te kopiëren van de eerste vijftig pagina's van het ingelezen document

  3. Plakken van datums en bedragen is alleen mogelijk als deze een geldig formaat hebben in de ingestelde taal/regio van de gebruiker of in het Engels.

Was dit een antwoord op uw vraag?