De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

De rekenfunctie, ook wel calculator of rekenmachine genoemd, is beschikbaar in zowel de bedrag- als de aantal velden in het boekingsscherm.

Je activeert de rekenfunctie met de = toets.

In deze velden kan je:

  • Optellen (gebruik + toets)

  • Aftrekken (gebruik - toets)

  • Vermenigvuldigen (gebruik * toets)

  • Delen (gebruik / toets)

Druk op ENTER of verlaat het veld om het resultaat te tonen.

Was dit een antwoord op uw vraag?