De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

In Belgische Exact Online administratie bestaat de mogelijkheid om percentages in te geven aangaande aftrekbaarheid van:

  • Niet-aftrekbare btw

  • Privégebruik

Wanneer hiervoor in Exact Online op grootboekrekening niveau de instellingen zijn geactiveerd, kunnen beide scenario's vanuit Zenvoices op correcte wijze verwerkt worden.

Instellen in Exact Online

Ga in Exact Online naar Stamgegevens / Boekhouding / Grootboekrekeningen en selecteer de desbetreffende grootboekrekening. Vink onder 'Specifiek' de optie 'Wijzigen % Niet-aftr. btw' aan. Hier dient tevens een grootboekrekening ingegeven te worden voor niet aftrekbare btw en/of privégebruik. Bij 'Percentages aftrekbaarheid' dient het percentage voor privégebruik en/of niet aftrekbare btw ingegeven te worden.

Voorbeeld uit Exact Online voor 30% privégebruik op grootboekrekening 613100

Boeking in Zenvoices

Resultaat uit Exact Online na verwerking in Zenvoices

Hier wordt 30% van het totaalbedrag incl. btw op grootboekrekening 765000 (privégebruik) geboekt en 70% van de btw op grootboekrekening 411000 voor aftrekbare btw:

Heb je het antwoord gevonden?