Alle collecties
Boeken van facturen en bonnen
Percentage niet aftrekbare btw en/of privé gebruik instellen
Percentage niet aftrekbare btw en/of privé gebruik instellen

Lees hier welke mogelijkheden voor Belgische Exact Online administraties er zijn om niet aftrekbare btw en/of prive gebruik te verwerken

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

De informatie in dit artikel is alleen van toepassing voor Exact Online België en Octopus.

In Belgische Exact Online en Octopus administratie bestaat de mogelijkheid om per grootboekrekening percentages in te geven voor:

  • Niet aftrekbare btw

  • Privégebruik

Wanneer hiervoor in het boekhoudpakket op grootboekrekening niveau de instellingen zijn geactiveerd, kunnen beide scenario's vanuit Zenvoices op correcte wijze verwerkt worden.

Instellingen Zenvoices

Raadpleeg de boekingsscherm instellingen om de regelvelden 'Niet aftr. btw %' en 'Privégebruik %' toe te voegen aan je boekingsscherm.

Nadat deze velden toegevoegd zijn, wordt op regelniveau het ingestelde percentage bij de grootboekrekening uit het boekhoudpakket getoond. Het is mogelijk om deze percentages per boeking te wijzigen. Deze velden zijn alleen te wijzigen als bij de grootboekrekening één of meerdere percentages vastgesteld zijn. Gebruik indien gewenst boekingstemplates om de standaard ingestelde percentages te overschrijven.

Let op: synchroniseer je administratie voordat je van deze functionaliteit gebruik gaat maken.

Instellingen Exact Online

We ondersteunen meerdere percentages met een begin- en einddatum zoals in Exact Online ingesteld, zo is het mogelijk om op voorhand gewijzigde percentages met een begin- en einddatum bij de grootboekrekening in te stellen. Het ingestelde percentage wordt voorgesteld op basis van de factuurdatum. Het veld 'Niet aftr. btw %' kan altijd aangepast worden wanneer er een percentage ingevoerd is (de instelling 'Wijzigen % Niet-aftr. btw' kan namelijk niet aangeroepen worden in de Exact Online API).

Ga in Exact Online naar Stamgegevens / Boekhouding / Grootboekrekeningen en selecteer de desbetreffende grootboekrekening. Geef per grootboekrekening de percentages in voor niet aftrekbare btw en/of privégebruik.

Voorbeeld uit Exact Online voor 20% privégebruik op grootboekrekening 613100

Boeking in Zenvoices

Resultaat uit Exact Online na verwerking in Zenvoices

Hier wordt 20% van het totaalbedrag incl. btw op grootboekrekening 765000 (privégebruik) geboekt en 80% van de btw op grootboekrekening 411000 voor aftrekbare btw:

Was dit een antwoord op uw vraag?