De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Bij het inlezen van documenten vereffent Zenvoices automatisch (btw) afrondingsverschillen in onderstaande scenario's:

Was dit een antwoord op uw vraag?