De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Bij het koppelen met InformerOnline dien je rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Om te koppelen zijn een API-sleutel en beveiligingscode nodig, welke te raadplegen zijn in InformerOnline (via Instellingen / Algemeen / Mijn account & API-sleutels).

 • Vanuit de InformerOnline API wordt er geen ondersteuning geboden om te filteren op debiteuren en crediteuren. Via Beheer / Administratie / Relaties zijn daarom alle relaties zowel als debiteur als crediteur te raadplegen.

 • De maximale bijlage/document grootte is 8 MB.

 • Wanneer in InformerOnline bij de grootboekinstellingen ingesteld is dat een kostenplaats verplicht of optioneel is, wordt dit overgenomen in Zenvoices.

 • Boekstuknummers welke is InformerOnline gegenereerd worden, zijn niet te raadplegen in het Zenvoices archief (wordt niet ondersteund vanuit de InformerOnline API).

 • InformerOnline heeft twee soorten relaties, namelijk bedrijven en particulieren. Bij het synchroniseren van de relaties wordt het type relatie niet naar Zenvoices meegestuurd door de API. Daarom behandelen we alle relaties als 'bedrijf' en worden zowel nieuwe als gewijzigde relaties geüpload als type 'bedrijf'.

 • In het inkoopdagboek wordt de ingegeven betalingsconditie alleen gebruikt om de vervaldatum te berekenen.

 • Het relatie veld "machtiging" veld wordt niet overgenomen in geboekte inkoopfacturen. Als workaround kan je via een betalingsconditie een vervaldatum ver in de toekomst toepassen om handmatige betaling te voorkomen.

 • In InformerOnline kan niet met valuta’s gewerkt worden bij het inkoopdagboek: in het boekingsscherm in het boekhoudpakket is het invoeren van valuta alleen een rekentool waarbij je zelf de koers dient op te geven. Een valuta die in Zenvoices gekozen wordt bij een inkoopboeking heeft geen effect.

 • Bij inkoopboekingen mag het btw-bedrag afwijken van het berekende btw-bedrag van het bedrag excl. btw bij de gekozen btw-code

  (bijv. invoer € 101,00 excl. btw en € 20.00 btw bij 21% btw bij een totaalbedrag van € 121,00). Bij verkoopboekingen mag dit niet.

Overzicht van ondersteunde functies

 • Meerdere administraties per boekhoudsysteem: nee

 • Boekingsdocument uploaden: ja

 • Archieflink bij boeking: nee

 • G-rekening ondersteuning: nee

 • Transitorisch boeken: nee

 • Project ondersteuning: nee

 • Kostenplaats ondersteuning: ja

 • Kostendrager ondersteuning: nee

 • Valuta ondersteuning: nee

 • Betalingsreferentie: nee

 • Datum invoeren in boekingsregel: nee

 • Boekjaar/periode ondersteuning: nee

 • Autorisatie: Blokkeren voor betaling: nee

 • Autorisatie: Auditrapport bijwerken tijdens autorisatie: nee

 • Betalen: Betalingsconditie ondersteuning: nee

 • Purchase to pay: nee

Heb je het antwoord gevonden?