Naar de hoofdinhoud
Gebruikersrollen
Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Rollen worden gebruikt om gebruiksrechten te groeperen. Als een gebruiker een rol heeft, dan heeft hij/zij alle rechten van die rol.

Via Beheer / Omgeving / Rollen kan je rollen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Vaste rollen kunnen niet verwijderd worden.

Een rol heeft twee soorten rechten:

  1. App rechten: acties die gebruikers uit mogen voeren.

  2. Administratie rechten: toegangsrechten voor administraties binnen je omgeving.

Standaard zijn de volgende rollen beschikbaar:

  1. Beheerder: bevat alle gebruikersrechten behalve autorisatiebeheer rechten. Heeft toegang tot alle administraties.

  2. Gebruiker: bevat alle gebruikersrechten behalve bepaalde beheerrechten. Heeft toegang tot alle administraties.

  3. Aanleveraar: is een gratis gebruiker * en bevat de gebruikersrechten voor het aanleveren van documenten. Zie Werken met aanlevergebruikers voor meer informatie. Heeft toegang tot alle administraties.

  4. Autorisator: gebruikers met deze rol kunnen opgenomen worden in een autorisatieschema om boekingen te autoriseren. Bevat geen toegang tot administraties.

  5. Autorisatiebeheerder: gebruikers met deze rol kunnen autorisatieschema’s toewijzen en beheren, afgekeurde boekingen verwerken en geautoriseerde boekingen wijzigen. Bevat geen toegang tot administraties.

    * wanneer een gebruiker meer rechten krijgt toegewezen door de beheerder, dan wordt deze automatisch beschouwd als een volledige gebruiker en worden er maandelijkse kosten voor deze gebruiker in rekening gebracht. Bij twijfel kan er via de kolom 'Betaalde gebruiker' geraadpleegd worden of er bij de specifieke gebruiker meer/betaalde rechten zijn toegewezen. Het laden van dit kolom kan conform verwachting langer duren dan gebruikelijk.Was dit een antwoord op uw vraag?