De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Rollen worden gebruikt om gebruiksrechten te groeperen. Als een gebruiker een rol heeft, dan heeft hij/zij alle rechten van die rol.

Via Beheer / Omgeving / Rollen kan je rollen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Vaste rollen kunnen niet verwijderd worden.

Een rol heeft twee soorten rechten:

  1. App rechten: acties die gebruikers uit mogen voeren.

  2. Administratie rechten: toegangsrechten voor administraties binnen je omgeving.

Standaard zijn de volgende rollen beschikbaar:

  1. Beheerder: bevat alle gebruikersrechten behalve autorisatiebeheer rechten. Heeft toegang tot alle administraties.

  2. Gebruiker: bevat alle gebruikersrechten behalve bepaalde beheerrechten. Heeft toegang tot alle administraties.

  3. Aanleveraar: bevat de gebruikersrechten voor het aanleveren van documenten. Zie Werken met aanlevergebruikers voor meer informatie. Heeft toegang tot alle administraties.

  4. Autorisator: gebruikers met deze rol kunnen opgenomen worden in een autorisatieschema om boekingen te autoriseren. Bevat geen toegang tot administraties.

  5. Autorisatiebeheerder: gebruikers met deze rol kunnen autorisatieschema’s toewijzen en beheren, afgekeurde boekingen verwerken en geautoriseerde boekingen wijzigen. Bevat geen toegang tot administraties.

Heb je het antwoord gevonden?