Werking zelflerende herkenning

Lees hier meer over het proces voor optimalisatie van herkenning van facturen

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Introductie 

Bij het inlezen van een factuur bepaalt het herkenningsalgoritme van Zenvoices op basis van het meest waarschijnlijke scenario de velden voor automatische herkenning. Onze software wordt daarvoor gevoed door aanpassingen in boekingen bij betreffende relatie/factuur uit alle omgevingen. 

Incidenteel kan het voorkomen dat het nodig is hierin bij te sturen. Door het aanpassen van een boeking leert Zenvoices de juiste veldlocaties voor een volgende boeking van deze relatie/factuur te herkennen. Zie hieronder voor meer uitleg. 

Algemene werking zelflerende software

Na het exporteren van een boeking controleert Zenvoices of de gegevens in de boeking overeenkomen met de herkende gegevens. Als deze gegevens afwijken dan leert Zenvoices op basis van de aangepaste waardes van de boeking de juiste gegevens te herkennen, mits deze voorkomen in het document en leesbaar zijn.

Velden waarvan de herkenning zelflerend is

 • Factuurnummer

 • Factuurdatum

 • Bedragen: totaal excl. btw; totaal incl. btw; btw-regels

 • Kvk-nummer

 • Btw-nummer

 • IBAN

 • Gestructureerde betalingsreferentie

 • Uw referentie*,**

 • Uw bestelnummer**

 • Valuta***

 • Klantnummer

* Wordt gebruikt voor het matchen van verplichtingen uit AFAS en Exact Online Bouw (voorheen Bouw7).

** Wordt gebruikt voor het het matchen van bestellingen i.c.m. de module purchase to pay.

*** Dit veld is zelflerend wanneer de valuta instelling 'Bepaal valuta van boekingen op basis van stamgegevens' uitgeschakeld is.

Bedrag herkenning

Zenvoices herkent automatisch meerdere btw-tarieven met bijbehorende basis- en btw-bedragen. Het herkennen van 0 % btw (bijvoorbeeld emballage) in combinatie met andere btw-tarieven wordt ondersteund en zal Zenvoices automatisch leren.

Let op!

 • Zelflerende herkenning van bedragen vindt plaats op basis van herkende relatiegegevens. Als er geen relatiekenmerken op een factuur staan (IBAN, KvK-nummer, btw-nummer, etc.) dan kan zelflerende herkenning niet plaatsvinden.

 • Zelflerende herkenning voor verkoopfacturen is alleen mogelijk als het eigen IBAN, KvK-nummer en/of btw-nummer ingesteld is bij de administratie instellingen.

Herkenningsscores

Aan ingelezen documenten wordt een herkenningsscore toegekend. De herkenningsscore geeft aan wat de zekerheid is dat de gegevens volledig juist herkend zijn. De score wordt toegekend op boekings- en veldniveau.

 • De herkenningsscore van een boeking geeft aan wat de zekerheid is dat de gegevens van het document volledig juist herkend zijn. Velden welke de herkenningsscore van een boeking bepalen zijn:

  • Factuurnummer

  • Factuurdatum

  • Totaalbedrag incl. btw

  • Totaalbedrag excl. btw

 • De herkenningsscore van een veld geeft aan wat de zekerheid is dat het veld juist herkend is.

Weergave herkenningsscore bij Boekingen:

 • Rood indien < 50 %

 • Oranje indien tussen 50 % en 90 %

 • Groen indien > 90 %

Met deze score kun je ook bepalen vanaf welke herkenningsscore een boekingsvoorstel automatisch goedgekeurd kan worden.

Naast het gehele document, wordt ook aan onderstaande velden een herkenningsscore toegekend:

 • Factuurnummer

 • Factuurdatum

 • Totaalbedrag incl. btw

 • Totaalbedrag excl. btw

 • Valuta (indien ingesteld is dat deze overgenomen moet worden)

 • Btw-nummer

 • KvK-nummer

 • IBAN

 • Betalingsreferentie

 • Uw referentie

Via 'Herkende gegevens' kan de score per veld bekeken worden.

Was dit een antwoord op uw vraag?