De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Door het toepassen van automatiseringsregels kun je het verplaatsen, inlezen en boeken van facturen en bonnen volledig automatiseren. Via Beheer / Administratie / Automatisering kan je hiervoor regels aanmaken. 

Functies en mogelijkheden

Uploaden & inlezen

 • Automatisch inlezen van binnenkomende documenten op basis van een lijst met vertrouwde afzenders (per administratie en per omgeving) of regels (per administratie).

 • Automatisch verwijderen van binnenkomende documenten op basis van een lijst met geblokkeerde afzenders (per administratie en per omgeving) of regels (per administratie).

 • Automatisch verplaatsen van binnenkomende documenten naar administraties op basis van regels (per administratie).

 • Automatisch het juiste dagboek toekennen aan binnenkomende documenten op basis van regels.

Voorbeelden:

 1. Documenten afkomstig van vertrouwde afzenders automatisch inlezen.

 2. Documenten met de tekst "Jansen Holding B.V." automatisch verplaatsen naar administratie Jansen Holding B.V.

 3. PEPPOL facturen automatisch inlezen.

 4. Algemene voorwaarden bijlagen automatisch verwijderen.

 5. Eigen verkoopfacturen automatisch boeken in het verkoop dagboek.

Voor meer informatie over automatiseringsregels voor Uploaden & inlezen kan je
dit artikel raadplegen.

Boekingsvoorstellen

 • Automatisch goedkeuren van (te controleren/volledige) boekingsvoorstellen op basis van regels. Dit is bedoeld voor automatische verwerking van UBL facturen.

Voorbeelden:

 1. Boekingsvoorstellen van KPN met een bedrag tussen € 20 en € 25 exclusief btw automatisch goedkeuren.

 2. UBL facturen met een bedrag kleiner dan € 250 automatisch goedkeuren.

 3. Verkoopfacturen automatisch goedkeuren.

Voor meer informatie over automatiseringsregels voor Boekingen kan je dit artikel raadplegen.


Heb je het antwoord gevonden?