Per administratie is het mogelijk om een voorkeursdagboek in te stellen voor documenten welke aangeleverd worden via het @to-zenvoices.com mailadres.
Via Beheer / Omgeving / Administraties kan je dit instellen per administratie.
Ga naar 'Administratie wijzigen' en vervolgens kan je via het tabblad 'Voorkeuren' bij 'E-mail aanlevering' een standaard dagboek selecteren. Documenten welke vervolgens naar het unieke @to-zenvoices.com e-mailadres verstuurd worden, zullen dit dagboek als bestemming toegewezen krijgen.

Heb je het antwoord gevonden?