Betaalopdrachten aanmaken
Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties met de aanvullende module Betalen.

Om betaalopdrachten te generen, dient eerst de module Betalen geactiveerd te worden. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Ga naar Betaalopdrachten en klik op 'Nieuwe betaalopdracht' om een betaalopdracht aan te maken.

Velden overzicht

  • Bankrekening: kies de gewenste bankrekening voor het verrichten van de betaalopdracht.

  • Valuta: toont de valuta van de bankrekening.

  • Gewenste verwerkingsdatum: de datum waarop de betalingen verwerkt dienen te worden door de bank.

  • Omschrijving: omschrijving van de betaalopdracht.

Betalingen toevoegen

Openstaande facturen selecteren

Klik op 'Openstaande facturen selecteren' om een openstaande facturen selectiescherm te openen. Dit selectiescherm toont alleen boekingen waarvoor de optie 'Opnemen in betaalopdrachten' ingeschakeld is.

De ingevoerde 'Peildatum' bepaalt of een factuur als vervallen wordt beschouwd in het overzicht. Wil je facturen selecteren die op een datum in de toekomst vervallen zijn? Vul dan deze datum in en selecteer vervolgens 'Alleen vervallen facturen tonen' om alleen de facturen te tonen die op de ingevoerde datum vervallen zijn.

Als de optie 'Alleen geautoriseerde facturen tonen' ingeschakeld is, dan zullen alleen facturen getoond worden die geautoriseerd zijn. Als deze optie uitgeschakeld is dan worden ook niet geautoriseerde facturen weergegeven, hetzij met een waarschuwingsicoon.

Door op 'Selecteren' te klikken zullen de geselecteerde facturen overgenomen worden in de betaalopdracht. Facturen die al opgenomen waren in de betaalopdracht worden overgeslagen en er zal in dit geval een waarschuwing weergegeven worden.

Handmatig betalingen toevoegen

Klik op de '+' knop om handmatig een betaling toe te voegen. Je hebt vervolgens de mogelijkheid om handmatig een relatie en/of factuur te selecteren en een bedrag in te voeren.

Aandachtspunten

  • Het is niet mogelijk om facturen meerdere malen toe te voegen aan dezelfde betaalopdracht.

  • Afhankelijk van je gebruikersrechten is het wel/niet mogelijk om handmatig betalingen toe te voegen, bedragen en/of IBAN's te wijzigen.

  • Het is verplicht om een valuta rekenkoers in te voeren voor facturen waarvan de valuta afwijkt van de valuta van de bankrekening.

  • Facturen kunnen betaald worden zodra het bijbehorende boekingsvoorstel goedgekeurd is.

Betaalopdracht opslaan als concept

Met de knop 'Opslaan als concept' wordt een betaalopdracht opgeslagen als concept. Concept betaalopdrachten kunnen nog gewijzigd worden. Betalingen die opgenomen zijn in concept betaalopdrachten worden in mindering gebracht op het saldo facturen.

Betaalopdrachten uitvoeren

Met de knop 'Opslaan en uitvoeren' wordt een betaalopdracht opgeslagen en uitgevoerd. Uitvoeren houdt in dat er een SEPA verzamelbetaling bestand (PAIN.001) gegenereerd en gedownload zal worden. Dit bestand kan je inlezen bij je bank om de betalingen daadwerkelijk uit te voeren.

Was dit een antwoord op uw vraag?