Naar de hoofdinhoud
Betalen module

Lees meer over de functies en mogelijkheden van de Betalen module.

Nik Schuiling avatar
Geschreven door Nik Schuiling
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

De Betalen module maakt het mogelijk om facturen te betalen vanuit Zenvoices. Met deze module kan je betaalopdrachten aanmaken en deze exporteren naar een SEPA verzamelbetaling bestand (PAIN.001), welke geïmporteerd kan worden door alle bekende banken. Ook geeft deze module je inzicht in openstaande posten en de status van betalingen.

Functies en mogelijkheden

De Betalen module biedt de volgende functies en mogelijkheden:

 • Betaalstatus (betaald, openstaand, vervallen, niet van toepassing) en vervaldatum bijhouden van boekingen.

 • Genereren van betaalopdrachten met de mogelijkheid om een PAIN.001 XML verzamelbetaling bestand te genereren om te importeren bij een bank. Per betaalrekening is instelbaar of betaalopdrachten als verzamelbetaling of individueel worden aangeboden.

 • Betalen in vreemde valuta (mits ondersteunt door het gekoppelde boekhoudpakket).

 • Overzicht van uitgevoerde betalingen per boeking.

 • Overzicht van de openstaande facturen over meerdere administraties en per administratie.

 • Per relatie instellen of boekingen opgenomen dienen te worden in betaalopdrachten.

 • Registreren van handmatig uitgevoerde betalingen bij boekingen.

 • Per gebruiker instellen of het toegestaan is om begunstigde bankrekeningnummers (IBAN's) te wijzigen.

 • Per gebruiker instellen of het toegestaan is om handmatig betalingen te verrichten en af te wijken van openstaande posten.

 • Per gebruiker instellen of het toegestaan is om (nog) niet geautoriseerde facturen op te nemen in een betaalopdracht.

 • Functiescheiding tussen het aanmaken van (concept) betaalopdrachten en het daadwerkelijk uitvoeren van betalingen.

Module inschakelen

Betalen is een aanvullende module die per administratie ingeschakeld kan worden.

Ga naar Beheer / Omgeving / Administraties / Wijzigen en ga naar het tabblad 'Aanvullende modules' om de module in te schakelen voor een administratie.

Prijsinformatie

Raadpleeg Beheer / Omgeving / Abonnement voor de geldende tarieven van deze module.

Let op:

 1. De betaalmodule ondersteunt uitsluitend SEPA (Single Euro Payments Area) betalingen (binnen Europa). Het is daarom alleen mogelijk om IBAN rekeningnummers in te voeren.

 2. ING: Het specificeren van verzamelbetalingen op een bankafschrift wordt door de ING niet ondersteund.

 3. ABN AMRO: Het specificeren van verzamelbetalingen op een bankafschrift kan door ABN AMRO worden ondersteund. Informeer bij je contactpersoon van de bank naar de mogelijkheden.

Meer informatie over het aanmaken van een betaalopdracht klik hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?