De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties met de aanvullende module Purchase to pay.

In dit artikel vind je de aandachtspunten van de module 'Purchase to pay' voor King gebruikers:

 • Is je King koppeling opgeleverd voor januari 2020? Mogelijk dient de koppelingssoftware dan bijgewerkt te worden naar de laatste versie voordat je kunt werken met Purchase to pay. Neem contact op met je King partner of ons supportteam voor meer informatie.
 • Inkoopfacturen worden in King geboekt als inkoopfactuur. Geboekte inkoopfacturen dienen verwerkt te worden in King.
 • Het dagboek waarin inkoopfacturen geboekt worden is instelbaar in King via Vaste gegevens inkopen in het veld 'Dagboek t.b.v. inkopen'. Inkoopfacturen worden in dit dagboek geboekt door King, ongeacht het dagboek waarin de boeking verwerkt is in Zenvoices.
 • Artikelen, tarieven en tekstblokken worden opgehaald uit King en zijn in Zenvoices beschikbaar als artikelen. Met behulp van het veld artikelsoort kan de artikelsoort (artikel, tarief of tekstblok) bepaald worden.
 • Het is niet mogelijk om inkoopfacturen tijdens autorisatie te blokkeren voor betaling. Als je dit toch inschakelt, zullen inkoopfacturen op normale wijze bij betaalbaarstellingen verschijnen in Zenvoices, echter zullen deze geen effect hebben op King.
 • Het vinkje 'Volledig ontvangen bestellingen automatisch verwijderen' dient uitgevinkt te zijn bij de 'Vaste gegevens bestellingen' in King.
 • Het koppelen van archiefstukken aan inkoopfacturen in King wordt ondersteund vanaf King 5.62a1 en vereist Zenvoices King Webservice 1.7 of hoger.
 • De minimaal vereiste King versie is King Handel.
 • Boekstuknummers worden niet teruggegeven uit King (deze is er nog niet omdat de inkoopfactuur nog verwerkt moet worden in King).
 • Via de administratie instellingen in Zenvoices kan ingesteld worden hoe het referentienummer van inkoopfactuurregels gevuld wordt: met het factuurnummer, met het bestelnummer of met het referentienummer van de meest recente magazijnbon behorende bij de bestellingregel (Zenvoices King Webservice 1.8 of hoger vereist). Als er geen bestellingregel gekoppeld is aan een inkoopfactuurregel, dan wordt altijd het factuurnummer overgenomen als het referentienummer.
 • Historische openstaande bestellingen (besteld en volledig ontvangen) worden niet als openstaand weergegeven in Zenvoices na opstart (voor eerste synchronisatie) met 'Purchase to pay'. Omdat in King aantal gefactureerd niet bijgehouden wordt per bestellingregel, neemt Zenvoices aan dat alle volledig ontvangen bestellingregels die aangemaakt zijn voor de eerste synchronisatie compleet gefactureerd zijn.
 • Bestellingsregels met een inkoopprijs per "x aantal voorraadeenheden" worden alleen ondersteund als de inkoopeenheid gelijk is aan de voorraadeenheid. Als dit niet het geval is, dan wordt de inkoopprijs per inkoopeenheid berekend, weergegeven in Zenvoices en gebruikt bij het boeken van de inkoopfactuurregel in King.
 • Als workaround voor een onvolkomenheid in King Webservices 5.63a en lager wordt het inkoopeenheid veld van een inkoopfactuurregel in King gevuld het achtervoegsel "(Zenvoices)" als in de bijbehorende bestellingregel gewerkt wordt met een inkoopprijs "per x aantal voorraadeenheden".
 • In King maken wij eerst de kop van de inkoopfactuur aan en daarna de regels. Als het aanmaken van een regel mislukt, is er geen mogelijkheid meer om de reeds aangemaakte kop of regels te verwijderen. Deze mogelijkheid ontbreekt in King Webservices. Ons advies is dan om de boeking in King te verwijderen en opnieuw te exporteren vanuit Zenvoices.
Heeft u het antwoord gevonden?