Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesPurchase to payInrichting
Purchase to pay: aandachtspunten voor SAP Business One
Purchase to pay: aandachtspunten voor SAP Business One
Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties met de aanvullende module Purchase to pay.

In dit artikel vind je de aandachtspunten van de module 'Purchase to pay' voor SAP Business One gebruikers:

  • Historische openstaande bestellingen (besteld en volledig ontvangen) worden niet als openstaand weergegeven in Zenvoices na opstart (voor eerste synchronisatie) met 'Purchase to pay'. Volledig ontvangen bestellingregels die aangemaakt zijn voor de eerste synchronisatie, zullen als compleet gefactureerd beschouwd worden door Zenvoices.

  • Het aantal decimalen van prijzen en aantallen wordt overgenomen uit de SAP Business One administratie instellingen.

  • Wanneer een goederenontvangst verwerkt is in SAP Business One, dient een volledige synchronisatie uitgevoerd worden om deze wijziging (in de bestellingsregels) zichtbaar te maken in Zenvoices.

  • Debet inkoopfacturen worden gekoppeld aan goederenontvangsten in SAP Business One. Bij het boeken van een debet inkoopfactuurregel in Zenvoices wordt gezocht naar bijbehorende goederenontvangstregels. Als een goederenontvangstregel niet gevonden kan worden, dan verschijnt de volgende foutmelding bij het exporteren: "Failed to find a goods receipt line for line number ... (PO number = ..., PO line number = ..., product code ...)".

  • Credit inkoopfacturen worden gekoppeld aan ontvangen facturen in SAP Business One. Bij het boeken van een credit inkoopfactuurregel wordt gezocht naar een bijbehorende ontvangen factuurregel. Als een ontvangen factuurregel niet gevonden kan worden, dan verschijnt de volgende melding: "Failed to find a creditable A/P invoice line for line number ... (PO number = ..., PO line number = ..., product code ...)".

  • Het combineren van credit/debit regels gekoppeld aan bestellingen is niet toegestaan in een boeking en bij het opslaan van zo'n boeking treedt er een fout op.

  • Voor verwerking van bijv. verzendkosten/transportkosten in Zenvoices is het noodzakelijk om een goederenontvangst aan te maken in SAP Business One, zodat Zenvoices hieraan de inkoopfactuur kan koppelen.

  • Creditfacturen mogen slecht betrekking hebben op één ontvangen inkoopfactuur.

Was dit een antwoord op uw vraag?