De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Bij het koppelen met Exact Online dien je rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • De Exact Online gebruiker dient voldoende rechten te hebben in Exact Online om een koppeling te kunnen realiseren. Ga hiervoor in Exact Online naar 'Stamgegevens / Gebruikers / Controlelijst: Rechten' en klik op 'Rechten' bij 'Monitor' om rechten te wijzigen.

 • Alleen bestanden met de volgende extensies worden meegezonden naar Exact Online: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif en .bmp.

 • Raadpleeg deze informatie over dubbele factuurnummer herkenning.

Raadpleeg de veelgestelde vragen per boekhoudpakket voor meer informatie.

Overzicht van ondersteunde functies

 • Meerdere administraties koppelen via één boekhoudpakket koppeling: Ja

 • Boekingsdocument uploaden: Ja, meerdere mogelijk

 • Maximale boekingsdocument grootte: 7 MB (voor NL/BE administraties geldt een limiet van 25 MB)

 • Archieflink bij boeking: Ja

 • G-rekening ondersteuning: Ja

 • Transitorisch boeken: Ja

 • Project ondersteuning: Ja

 • Kostenplaats/kostendrager ondersteuning: Ja

 • Valuta ondersteuning: Ja

 • Betalingsreferentie: Ja

 • Datum invoeren in boekingsregel: Ja

 • Boekjaar/periode ondersteuning: Ja

 • Autorisatie: Blokkeren voor betaling: Ja

 • Autorisatie: Auditrapport bijwerken tijdens autorisatie: Ja

 • Betalen: Betalingsconditie ondersteuning: Ja, de vervaldatum wordt bepaald o.b.v. de betalingsconditie

 • Purchase to pay: Ja

 • Niet aftrekbare btw %/ Privégebruik % inzien en wijzigen: Ja (alleen Belgische administraties)

Heb je het antwoord gevonden?