Naar de hoofdinhoud
Tags

Lees hier wat tags zijn en hoe je deze kan toepassen

Jörg Linschoten avatar
Geschreven door Jörg Linschoten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Tags zijn beschikbaar voor relaties en administraties. Door tags aan relaties en/of administraties toe te voegen, kunnen deze gegroepeerd worden. Zo kunnen er bijv. groepen relaties geformuleerd worden voor bijv. 'Telecom' en 'Inkoop'. Groepen administraties kunnen geformuleerd worden voor bijv. medewerkers.

Voordelen van tags

  1. Door relatie tags toe te voegen als voorwaarde bij automatiseringsregels, kunnen getagde relaties volledig automatisch geboekt worden;

  2. Door relatie tags toe te voegen als voorwaarde in de autorisatie, kunnen gegroepeerde relaties eenvoudig aan autorisatoren toegekend worden;

  3. Door administratie tags toe te voegen aan administraties, kunnen administraties met tags gefilterd worden in het dashboard. Dit is zowel beschikbaar in het statussen- als performance dashboard.

Inrichting

Voor het aanmaken van tags zijn er twee mogelijkheden:

  • Tags op administratieniveau

  • Tags op omgevingsniveau

Door tags op administratieniveau aan te maken, maak je per administratie een tag aan en deze zal alleen in de desbetreffende administratie te raadplegen zijn. Ga hiervoor naar Beheer / Administratie / Tags en klik op 'Nieuwe tag' om tags aan te maken

Door tags op omgevingsniveau aan te maken, maak je tags aan welke in alle administraties te raadplegen zijn. Ga hiervoor naar Beheer / Omgeving / Tags en klik op 'Nieuwe tag' om nieuwe tags aan te maken.

Let op: de naam van de tag op omgevingsniveau dient uniek te zijn, mocht er al een tag met dezelfde naam op administratieniveau bestaan, dan zal hiervoor een melding getoond worden.

Rechten toekennen

Ga naar Beheer / Omgeving / Gebruikers en klik op 'Rechten'.

Het gebruikersrecht om relatie tags te kunnen toevoegen of te verwijderen bij relaties is te raadplegen via Pagina's | Beheer | Administratie | Relaties | Relatie tags toevoegen/verwijderen. Standaard is dit gebruikersrecht ingeschakeld voor gebruikers die rechten hebben tot Beheer / Omgeving.

Het gebruikersrecht om administratie tags te kunnen toevoegen of te verwijderen bij administraties is te raadplegen via Pagina's | Beheer | Omgeving | Administraties | Administratie tags toevoegen/verwijderen. Standaard is dit gebruikersrecht ingeschakeld voor gebruikers die rechten hebben om administraties te wijzigen.

Tags op omgevingsniveau zijn voor alle gebruikers inzichtelijk (ongeacht rechten).

Tags toevoegen aan relaties en administraties

Via Beheer / Administratie / Relaties is het mogelijk om aan één of meerdere relaties in bulk een relatie tag toe te kennen. Selecteer daarvoor de relaties waar je de relatie tag voor wilt toevoegen. Kies bij de 'Bulkactie' voor 'Tag toevoegen/verwijderen' en selecteer de aangemaakte relatie tag, kies 'Toevoegen' en sla dit op. Het is ook mogelijk om in het boekingsscherm bij de relatie de relatie tag toe te voegen.

Via Beheer / Omgeving / Administraties is het via 'Wijzigen' mogelijk om een administratie tag toe te voegen aan een administratie.

Tag filters

Via Beheer / Omgeving / Administraties kan er via de 'Veldkiezer' een kolom voor tags aan dit overzichtsscherm toegevoegd worden. Zo is inzichtelijk bij welke administraties een tag is toegevoegd.

Via Beheer / Administratie / Relaties kan er ook via de 'Veldkiezer' een kolom worden toegevoegd, zodat inzichtelijk is bij welke relaties een tag is toegevoegd.


Trefwoorden: relatietags, administratietags

Was dit een antwoord op uw vraag?