De Autorisatie module biedt een overzichtelijke workflow voor het digitaal goedkeuren van facturen. Zowel eenvoudige autorisatieprocessen als ook complexe geautomatiseerde varianten met meerdere medewerkers, niveaus en voorwaarden worden ondersteund. Autorisatie kan plaatsvinden via de webportal en/of mobiele app, waardoor inzicht en snelle doorlooptijd maximaal wordt gefaciliteerd.

Autorisatie is een aanvullende module die per administratie ingeschakeld kan worden.

Functies en mogelijkheden

De Autorisatie module biedt de volgende functies en mogelijkheden:

 • Digitaal goedkeuren van facturen door medewerkers via de web portal of mobiele app (Android/iOS).
 • Medewerkers kunnen facturen goedkeuren, afkeuren, doorsturen naar andere medewerkers en in behandeling nemen.
 • Facturen boeken in het boekhoudpakket voor of na autorisatie.
 • Facturen blokkeren voor betaling en automatisch vrijgeven na autorisatie (indien ondersteund door het boekhoudpakket).
 • Facturen automatisch toewijzen aan medewerkers op basis van diverse velden (crediteur, bedrag, grootboekrekening, kostenplaats, project, etc.).
 • Facturen handmatig toewijzen aan medewerkers op basis van een vooraf opgesteld autorisatieschema.
 • De volgorde waarop medewerkers moeten goedkeuren is instelbaar (bijvoorbeeld meerdere medewerkers tegelijk of na elkaar).
 • Medewerkers ontvangen dagelijks per e-mail een overzicht met nog te autoriseren facturen.
 • Instelbare autorisatiemogelijkheden en rechten per medewerker.
 • Medewerkers kunnen opmerkingen toevoegen aan facturen en vragen stellen aan collega's door ze te noemen in een opmerking. De betreffende persoon ontvangt op dat moment direct een notificatie van de opmerking.
 • Per administratie is een overzicht beschikbaar met welke boekingen nog geautoriseerd moeten worden en welke boekingen afgekeurd zijn.
 • Elke medewerker heeft een persoonlijk autorisatieoverzicht, met daarin alle nog te autoriseren boekingen (van alle administraties).
 • Medewerkers in het archief alleen toegang geven tot geautoriseerde boekingen.
 • Medewerkers bij afwezigheid machtigen om te autoriseren namens andere medewerkers (gemachtigdentoegang).
 • Boekingen wijzigen tijdens autorisatie als deze nog niet geĆ«xporteerd zijn naar het boekhoudpakket.
 • Per boeking een overzicht van de autorisatiestatus per medewerker inclusief datum en tijd.

Module inschakelen

Ga naar Beheer / Administratie / Autorisatieschema's en klik op 'Nieuw autorisatieschema' om de module in te schakelen.

Prijsinformatie

Raadpleeg de pagina Functies & prijzen voor informatie over de tarieven van deze module.

Heeft u het antwoord gevonden?