De informatie in dit artikel heeft betrekking op Premium administraties.

Bij 'Boeking details' is de tab 'Tijdlijn' beschikbaar. In de tijdlijn is in chronologische volgorde de historie van de boeking te raadplegen. Hier is inzichtelijk wanneer een actie is uitgevoerd. Onderstaande activiteiten zijn te raadplegen:

Via 'Filter activiteiten' kan er gefilterd worden om zo bijv. alleen de opmerkingen en verzonden mails te raadplegen.

Heb je het antwoord gevonden?